Het topmanagement van een organisatie is vaak op enige afstand betrokken bij projecten. Hun rol bij het toezien op de resultaten van (strategische) projecten, programma’s en portfolio’s is echter van het grootste belang om voorspelbare projectsuccessen te realiseren. Zij spreken het senior management aan op een goed gestructureerde en georganiseerde projectorganisatie, zij stellen de juiste vragen over de status en problemen in de projectorganisatie, zij prioriteren en nemen besluiten op hoog niveau die van invloed zijn op projecten.

Het topmanagement speelt een eigen -specifieke – rol in de projectprocessen van een organisatie. DNA ondersteunt executives effectief door middel van Cadence Executive Briefings,over Project-, Programma- en Portfoliomanagement, Opdrachtgeverschap, Portfolio Management trainingen, coaching en expertise.