Projectteamleden worden in projecten ingezet vanwege hun bijzondere technische of andere expertise, ervaring, betrokkenheid. Vaak zijn zij parttime betrokken, naast hun normale functie in de organisatie. Teamlid zijn is vaak uitdagend in termen van tijdmanagement en prioriteiten stellen, maar levert tegelijkertijd ook carrièremogelijkheden op. Ook van hen wordt goed inzicht in projectprocessen van de organisatie en bekendheid met projectprincipes verlangd.

Projectteamleden spelen een kernrol in de projectprocessen van een organisatie. Voor medewerkers die regelmatig als teamlid in projectteams participeren, maar die geen projectleidersrol vervullen, is de 1-daagse Cadence training PM Essentials voor Teamleden beschikbaar. Voor teamleden die ook ambitie hebben om projectleider te worden wordt de Cadence Projectmanagementtraining aangeraden, en andere trainingen zoals Risicomanagement, Kostenmanagement, Business Cases Bouwen, Tijdplanning en Scope Management, of coaching en expertise.