Een Programmamanager communiceert met elke projectmanager en biedt support en richtlijnen voor elk project. Hij stuurt een multi-projectomgeving aan door leiderschap en visie te laten zien, met een stijl die gericht is op communicatie, conflictoplossing, en het onderhouden van goede relaties met stakeholders.

De Programmamanager is in de eerste plaats een manager, met een strategische tijdshorizon van meerdere jaren. DNA ondersteunt programmamanagers effectief door middel van Cadence Programmamanagement-, Projectmanagement- en Portfoliomanagement trainingen, coaching en expertise.