De portfolio manager is een senior manager, verantwoordelijk voor het neerzetten, monitoren en managen van toegewezen portfolio’s van projecten en programma’s. Hij heeft zeer goed ontwikkelde leiderschaps- en managementvaardigheden en communiceert met topmanagement, managers en andere stakeholders.

De Portfolio Manager is iemand die op strategisch niveau opereert, strategische initiatieven tot uitvoering brengt met een lange tijdshorizon. DNA ondersteunt portfoliomanagers effectief door middel van Cadence trainingen in Portfolio Management, Programma Management, Executive Briefings, coaching en expertise.