In organisaties wordt, als een project of programma eenmaal is gestart, vaak pas weer gekeken als de projectresultaten worden opgeleverd of als er problemen in de uitvoering opdoemen. Tussentijds is er slechts sporadisch afstemming over de voortgang en over de aansluiting bij de vooraf bedachte opbrengsten voor de organisatie. Dilemma’s die we vaak tegenkomen zijn:

 • Bijdrage onduidelijk Veel projecten lopen niet goed door slecht zicht op de resultaten voor de organisatie. Er wordt soms opportunistisch gestart, zonder goed na te denken over de gevolgen: is er wel voldoende aansluiting bij een strategisch doel van de organisatie. Of: draagt dit klantproject wel voldoende bij aan de omzet/winst?
 • Risico’s dienen zich aan Soms zijn er klachten over een project of mogelijk zelfs claims onderweg van een belangrijke klant, en …. stel dat ze gelijk hebben… Of onvoorziene risico’s dienen zich aan, met onbekende impact op de resultaten van het project.
 • Voortgang niet zichtbaar Er is twijfel bij de voortgang van het project en er is onvoldoende bewaking van de planning: niemand weet eigenlijk hoe het project ervoor staat.
 • Stakeholders haken af Enkele belangrijke stakeholders beginnen andere posities in te nemen en dreigen hun steun in te trekken.
 • Prioriteiten onduidelijk Het is vaak niet helder of het project prioriteit heeft, waardoor het lastig is om teamleden te vinden of om hen de gevraagde werkzaamheden aan het project op tijd op te leveren.
 • Tijdplanning onvoldoendeEen team is soms niet in staat een goede tijdplanning en de onderlinge afhankelijkheden op te zetten en te onderhouden.
 • Kosten lopen uit de handEr is onvoldoende zicht op de gemaakte projectkosten in relatie tot de voortgang van het werk, waardoor opdrachtgevers nerveus worden.
 • Project en normale operatie lopen door elkaar Een project wordt geleid alsof het een gewone operationele lijnactiviteit is. Meestal gaat dat niet werken…

Vast herkenbare vraagstukken rondom kritische projecten. Door middel van een korte, scherpe quick scan is snel zicht te krijgen op de gezondheid  en de verwachte bijdrage van uw project!

Resultaat van de quick scan

Soms krijgt u na een quick scan het advies om

 • met het project te stoppen – beter ten halve gekeerd, dan …
 • opnieuw te plannen
 • uw team opnieuw te formeren
 • uw communicatie met de stakeholders anders aan te pakken om meer steun te krijgen
 • ..

In veel gevallen is met een aantal relatief heldere ingrepen een project weer prima bij te sturen. Met natuurlijk als doel om – nog – betere resultaten op te leveren.

Duur

Voor de meeste projecten is een halve tot enkele dagen voldoende om goed zicht te krijgen op de projectproblematiek. De omvang en complexiteit van een project en de organisatie zijn bepalend voor het maken van de juiste analyse.

Kosten

De kosten zijn zeer overzichtelijk, zeker ten opzichte van de schade die het project oploopt als er niets wordt gedaan. Vraag een offerte.

Schakel een ProjectExpert van Cadence in
Vreemde ogen dwingen…: leg uw projectsituatie aan onze projectexperts voor.
Wij reageren direct en adequaat.

Cadence Europa +31 85 877 0012 – Vraag naar Frank Kooijmans – cadence@cadencemc.com