Het ODC assessment biedt helder inzicht als het gaat om loopbaan- of levensloopvraagstukken, of wanneer er twijfel is over het pad dat is gekozen – professioneel of persoonlijk. Ook wordt ODC ingezet als een HR-begeleidingsinstrument en voor samenwerkingsvraagstukken bij teams (zie ook ODC voor Teams).

ODC

ODC helpt mensen te focussen op hun natuurlijke kwaliteiten en ontwikkelpotentieel.
Daarnaast wordt zichtbaar wat is aangeleerd en daardoor kan leiden tot ineffectief gedrag. Het krachtige is dat ODC zowel de onbewuste drijfveren als het gedrag meet. Dit maakt dat mensen hun natuurlijke competenties beter leren kennen en inzetten, afgestemd op de doelstellingen van een organisatie.

ODC maakt de essentie in vier kleuren duidelijk:
Natuurlijke kracht
De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

Ontwikkelbaar talent
Het ontwikkelbare talent is datgene wat iemand van nature goed kan, maar niet of beperkt benut. Oranje kan gemakkelijk ontwikkeld worden in groen. Dit geeft extra energie.

Kwetsbare kracht
De kwetsbare kracht is wat iemand van nature minder goed kan, maar toch heeft aangeleerd. Het kost veel energie, en is minder effectief.

Onbekend gebied
Het onbekende gebied is wat iemand van nature minder goed kan én ook niet doet.

Werkwijze
Het assessment bestaat uit het invullen van een (online) ODC-vragenlijst. Dat duurt ongeveer 15 – 30 minuten.
Er wordt een afspraak gemaakt met een ODC-gecertificeerde coach voor een individuele terugkoppeling van het assessment. Hierin wordt besproken wat de betekenis is van de resultaten, waar natuurlijke kracht ligt, welk potentieel zich goed leent voor doorontwikkeling en welke aspecten meer kracht kosten dan energie opleveren.
Dit kan aanleiding zijn voor verdere verdieping – bijvoorbeeld met behulp van coaching.