Projectmanagers vervullen een specifieke rol en hebben een bijzondere verantwoordelijkheden. Bij die rol kan de steun van een projectcoach voor de gevraagde stevigheid zorgen. In het krachtenveld van belangen en macht, sterk veranderende projectomgevingen, marktontwikkelingen, organisatiedoelen, menselijke aspecten, projectteams, financiële omstandigheden en balans werk-privé moet een koers worden uitgezet, leiderschap getoond en beslissingen worden genomen waarover maar zelden iedereen tevreden is.

Doel

Gesteund worden bij alle vraagstukken met betrekking tot het organiseren en leiden van projecten, bij de invulling van projectrollen en –verantwoordelijkheden; beter zicht krijgen op en leren toepassen van de best practices van goed projectmanagement. De klankbordfunctie van de externe coach levert tevens houvast en vermindert onzekerheid. Succesvol projecten (leren) managen, daar gaat het om.

Focus

Tijdens het individuele coachingstraject wordt op een persoonlijke, zorgvuldige en intensieve wijze gewerkt aan ingebrachte projectthema’s. Thema’s hebben vaak betrekking op eigen functioneren in relatie tot anderen, op onzekerheden, op het managen van de omgeving, waarover veelal geen hiërarchische zeggenschap bestaat, zoals stakeholders.

Focus
De kandidaat en zijn leidinggevende formuleren de probleemstelling kort en bondig (mondeling, telefonisch, per email). Cadence stelt een projectcoach voor die past bij de vraagstelling.

Tijdens de coachingsessies wordt – ondersteund door de project coach – gewerkt aan rollen, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, aan het bijstellen van gedrag met betrekking tot processen, mensen, en het beïnvloeden van mensen – zoals stakeholders – als onderdeel van het managen van de projectomgeving en projectleiderschap te laten zien aan het projectteam, en …
…het project tot een succes maken.

Vaak neemt de coach deel aan projectoverleg met het team of met belanghebbenden, om support of feedback te kunnen geven op cruciale momenten van projecten.

Formats

  • F2F één-op-één individuele coaching (2 h.)
  • Online één-op-één individuele coaching (1 h.)
  • F2F coaching samen met het projectteam en opdrachtgever
  • Elke combinatie van bovenstaande items

Doelgroep:

Projectmanagers, Portfolio/Programmamanagers, PMO Managers.

Duur:

Gemiddeld 5 sessies (2 – 4 u.)

Kosten:

Vraag offerte

PDF