DNA ‘genen’

DNA ondersteunt mensen in organisaties met verdere ontwikkeling. Expertise gekoppeld aan training, coaching en assessments heeft een zeer positief effect op de prestaties van de organisatie.

Ons DNA

 • Assessments – meten is weten
 • Trainen – continu verbeteren
 • Coachen – begeleiden met gevoel
 • Expertise – frisse blik van buiten

ODC Individueel Assessment

ODC helpt mensen te focussen op hun natuurlijke kwaliteiten en ontwikkelpotentieel. Tevens wordt zichtbaar wat is aangeleerd en kan leiden tot ineffectief gedrag. Lees verder...

Drijfveren check

 • Natuurlijke kracht
 • Ontwikkelbaar talent
 • Kwetsbare kracht
 • Onbekend gebied

ODC Team Assessment

ODC helpt mensen te focussen op hun natuurlijke kwaliteiten en ontwikkelpotentieel. Voor het samenwerken in teams biedt de ODC een uitstekende ingang om beschikbare, ontluikende en ontbrekende kwaliteiten te achterhalen en vervolgens te versterken of aan te vullen. De kracht van teams hangt nauw samen met de kracht van de individuele teamleden. Met een ODC team-assessment wordt duidelijkheid gecreëerd over de samenstelling, mogelijkheden en hick-ups van teams. Lees meer...

Van Individu tot Team

Wie zijn uw teamleden?

Wat is hun natuurlijke kracht?

Hoe werken we samen?

Coaching van Projectmanagers

Projectmanagers vervullen een specifieke rol en hebben een bijzondere verantwoordelijkheden. Bij die rol kan de steun van een projectcoach voor de gevraagde stevigheid zorgen. In het krachtenveld van belangen en macht, sterk veranderende projectomgevingen, marktontwikkelingen, organisatiedoelen, menselijke aspecten, projectteams, financiële omstandigheden en balans werk-privé moet een koers worden uitgezet, leiderschap getoond en beslissingen worden genomen waarover maar zelden iedereen tevreden is. Lees verder...

Advanced Coaching

 • Eén-op-één ondersteuning
 • Practische en hands-on hulp
 • Individueel klankbord
 • High impact coaching

Projectteam Coaching

Projectteam Coaching biedt professionele support aan projectteams. Projecten worden soms in het leven geroepen onder omstandigheden die niet altijd eenvoudig te beheersen zijn. Een projectmanager en zijn team moeten dan alle zeilen bijzetten om te voldoen aan de restricties van budget, tijd en prestatie. In situaties waarin een projectteam moeite heeft het project stevig op te zetten, kan teamcoaching uitkomst bieden. Lees verder...

Advanced Coaching

 • Projectteam ondersteuning met impact
 • Praktische, hands-on hulp
 • Eén-op-één en Eén-op-team

Snelle Project Startup™

Geef uw projectteam de support die nodig is om hun volgende project soepel op te starten: in één keer goed. De Cadence Snelle Project Start-Up geeft u en uw team de juiste, stevige impuls. Tijdens deze dynamische en praktische werksessies leidt een Cadence expert het team door het systematische, stap-voor-stap ontwikkelproces van een gedetailleerde projectplan. Van schets tot plan. Lees verder...

Hulp bij Project Startups

 • Snel een Project met uw team plannen
 • Van Schets tot Projectplan
 • Nieuw Project – Onervaren team – Opzetje nodig?
 • Eerste hulp bij Projectplanning

Project Planning Gids™

Met de Cadence Project Planning Gids™ (PPG) bieden we een gedegen opzet voor de wijze waarop het projectmanagementproces kan worden toegepast bij uw organisatie. De bedoeling is om de leercurve van de organisatie te versnellen en een proces te ontwikkelen en in te voeren wat de organisatie verzekert van een professioneel, efficiënt en profijtelijk management van toekomstige projecten. Lees verder...

Standaardiseren van Projectprocessen

 • Projectproces standaardiseren
 • Projectproces afstemmen op behoeften van de organisatie
 • Professionaliseren van de Projectorganisatie
 • Projectmanagers en teams professionaliseren

Project Pitstop

In organisaties wordt, als een project of programma eenmaal is gestart, vaak pas weer gekeken als de projectresultaten worden opgeleverd of als er problemen in de uitvoering opdoemen. Tussentijds is er slechts sporadisch afstemming over de voortgang en over de aansluiting bij de vooraf bedachte opbrengsten voor de organisatie. De pitstop zorgt voor een heldere checkup. Lees verder...

Snelle Projectreview

 • Projectstatus vaststellen
 • Projectproblemen boven water krijgen
 • Projectolie verversen
 • Quick scan

Projectplanning

De Cadence Projectplanning service is gericht op het opzetten van de Work Breakdown Structure (WBS) voor uw project. Met een stevige WBS heeft uw team het fundament waarop de Responsibility Matrix, tijdplanning, risicoanalyse, kostenschattingen kunnen worden gebouwd. Lees verder...

Projectuitvoering

 • Vakkundige hulp bij planning
 • Work Breakdown Structure opzetten
 • Snel met team door Planningsfase heen

Portfolio Management Implementatie

Waarschijnlijk heeft u nu al veel projecten om te managen en de tendens is: méér. Lopen projecten uit? Is er bij u ook discussie over wie hoeveel tijd aan welk project moet besteden? Worden minder rendabele projecten niet of niet tijdig gestopt? Gebeurt prioritering ad-hoc of niet? Alle organisaties staan voor grote uitdagingen, ook de uwe. Lees verder...

Strategische Project Portfolio's

 • Project Portfolio Management opzetten
 • Portfolio in kaart brengen
 • Portfolio Management inrichten
 • Snel en Resultaten