DNA ‘genen’

DNA ondersteunt mensen in organisaties met verdere ontwikkeling. Expertise gekoppeld aan training, coaching en assessments heeft een zeer positief effect op de prestaties van de organisatie.

Projectplanning

De Cadence Projectplanning service is gericht op het opzetten van de Work Breakdown Structure (WBS) voor uw project. Met een stevige WBS heeft uw team het fundament waarop de Responsibility Matrix, tijdplanning, risicoanalyse, kostenschattingen kunnen worden gebouwd.

Portfolio Management Implementatie

Waarschijnlijk heeft u nu al veel projecten om te managen en de tendens is: méér. Lopen projecten uit? Is er bij u ook discussie over wie hoeveel tijd aan welk project moet besteden? Worden minder rendabele projecten niet of niet tijdig gestopt? Gebeurt prioritering ad-hoc of niet? Alle organisaties staan voor grote uitdagingen, ook de uwe.

Project Planning Gids™

Met de Cadence Project Planning Gids™ (PPG) bieden we een gedegen opzet voor de wijze waarop het projectmanagementproces kan worden toegepast bij uw organisatie. De bedoeling is om de leercurve van de organisatie te versnellen en een proces te ontwikkelen en in te voeren wat de organisatie verzekert van een professioneel, efficiënt en profijtelijk management van toekomstige projecten.