ODC Team Assessment

ODC helpt mensen te focussen op hun natuurlijke kwaliteiten en ontwikkelpotentieel. Voor het samenwerken in teams biedt de ODC een uitstekende ingang om beschikbare, ontluikende en ontbrekende kwaliteiten te achterhalen en vervolgens te versterken of aan te vullen. De kracht van teams hangt nauw samen met de kracht van de individuele teamleden. Met een ODC team-assessment wordt duidelijkheid gecreëerd over de samenstelling, mogelijkheden en hick-ups van teams.

DNA ‘genen’

DNA ondersteunt mensen in organisaties met verdere ontwikkeling. Expertise gekoppeld aan training, coaching en assessments heeft een zeer positief effect op de prestaties van de organisatie.

Projectteam Coaching

Projectteam Coaching biedt professionele support aan projectteams. Projecten worden soms in het leven geroepen onder omstandigheden die niet altijd eenvoudig te beheersen zijn. Een projectmanager en zijn team moeten dan alle zeilen bijzetten om te voldoen aan de restricties van budget, tijd en prestatie.
In situaties waarin een projectteam moeite heeft het project stevig op te zetten, kan teamcoaching uitkomst bieden.

Coaching van Projectmanagers

Projectmanagers vervullen een specifieke rol en hebben een bijzondere verantwoordelijkheden. Bij die rol kan de steun van een projectcoach voor de gevraagde stevigheid zorgen. In het krachtenveld van belangen en macht, sterk veranderende projectomgevingen, marktontwikkelingen, organisatiedoelen, menselijke aspecten, projectteams, financiële omstandigheden en balans werk-privé moet een koers worden uitgezet, leiderschap getoond en beslissingen worden genomen waarover maar zelden iedereen tevreden is.