DNA ‘genen’

DNA ondersteunt mensen in organisaties met verdere ontwikkeling. Expertise gekoppeld aan training, coaching en assessments heeft een zeer positief effect op de prestaties van de organisatie.

Projectplanning

De Cadence Projectplanning service is gericht op het opzetten van de Work Breakdown Structure (WBS) voor uw project. Met een stevige WBS heeft uw team het fundament waarop de Responsibility Matrix, tijdplanning, risicoanalyse, kostenschattingen kunnen worden gebouwd.

Project Planning Gids™

Met de Cadence Project Planning Gids™ (PPG) bieden we een gedegen opzet voor de wijze waarop het projectmanagementproces kan worden toegepast bij uw organisatie. De bedoeling is om de leercurve van de organisatie te versnellen en een proces te ontwikkelen en in te voeren wat de organisatie verzekert van een professioneel, efficiënt en profijtelijk management van toekomstige projecten.

Snelle Project Startup™

Geef uw projectteam de support die nodig is om hun volgende project soepel op te starten: in één keer goed. De Cadence Snelle Project Start-Up geeft u en uw team de juiste, stevige impuls. Tijdens deze dynamische en praktische werksessies leidt een Cadence expert het team door het systematische, stap-voor-stap ontwikkelproces van een gedetailleerde projectplan. Van schets tot plan.

Project Pitstop

In organisaties wordt, als een project of programma eenmaal is gestart, vaak pas weer gekeken als de projectresultaten worden opgeleverd of als er problemen in de uitvoering opdoemen. Tussentijds is er slechts sporadisch afstemming over de voortgang en over de aansluiting bij de vooraf bedachte opbrengsten voor de organisatie. De pitstop zorgt voor een heldere checkup.