In organisaties wordt, als een project of programma eenmaal is gestart, vaak pas weer gekeken als de projectresultaten worden opgeleverd of als er problemen in de uitvoering opdoemen. Tussentijds is er slechts sporadisch afstemming over de voortgang en over de aansluiting bij de vooraf bedachte opbrengsten voor de organisatie. De pitstop zorgt voor een heldere checkup.